top of page
Bild1.png

LITE OM MIG

Jag är Helene Breton, en geokemist och experimentell petrolog som är anknuten till Geocentrum, Uppsala universitet i Sverige. Mitt yrkesverksamma arbete innebär en omfattande studie av högtryckstillstånd genom laboratorieförsök med användning av diamantstädceller.

Grunden för min forskning är rotad i ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, utvecklad för att utöka kunskapsbredden och fördjupa förståelsen av de komplexa processerna som formar vår jords landskap. Genom denna metod har jag kunnat identifiera olika tillämpningar när det gäller sambandet mellan atomär struktur och fysiska egenskaper hos innovativa material. Ett sådant mångfacetterat tillvägagångssätt kommer utan tvekan att leda till ovärderliga insikter om vår natur och banar vägen för ytterligare framsteg inom vetenskaplig upptäckt.
 
På senare tid har jag fokuserat på att implementera dynamiska kompressionstekniker med användning av piezoaktuatorer inom diamantambolceller på synkrotronanläggningar. Mitt mål är att höja den strukturella analysen av material bortom begränsningarna hos konventionella statiska kompressionsmetoder.

Kontakta mig
bottom of page