top of page

KORT CV

UTBILDNING

University of Glasgow (UK), Doktor i filosofi, Geovetenskaper 2018
ETH Zürich (Schweiz), Master of Sciences, Geovetenskaper, Mineralogi och Geokemi 2012
Universitetet Paul Sabatier (Frankrike), Kandidatexamen i Naturvetenskap, Geo- och Miljövetenskap 2010

FORSKNINGSERFARENHET

 

 • Postdoktoral forskning, Uppsala Universitet, Geocentrum, Uppsala, Sverige 2020 - nu
  Struktur och tryckjustering av funktionella egenskaper hos kvasi-periodiska kristaller

 • Postdoctoral Research Associate High Pressure Mineral Physics, University of Edinburgh, School of Geosciences & Centre for Science at Extreme Conditions (CSEC), Edinburgh, Storbritannien 2017 - 2019
  Experimentella insikter i jordens djupa flyktiga cykel

 • Forskningsassistent, Université du Québec (UQAC), Kanada 2013
  Vulkanisk oro och förutbrottsprocesser

UNDERVISNINGSERFARENHET

 • Lärare, Uppsala Universitet, Sverige 2020 - Nu

Analytiska tekniker inom geovetenskap

Gemmologi

 • Fältassistent, Uppsala universitet, Sverige 2022
  Fältkurs i berggrundsgeologi (Ham
  rånge, Sverige)

 • Fältassistent, Uppsala universitet, Sverige 2020
  Magmatisk petrologi

 • Lärarassistent, University of Glasgow, Storbritannien 2013 - 2017
  Fysisk geografi

 • Laboratorieassistent, University of Glasgow, Storbritannien 2013–2017

Sedimentologi 

Geofysik

Metamorfa och sedimentära bergarter och tektoniska

Fältkunskaper 

Fysisk geografi

Magmatisk petrologi 

Statistik

Paleontologi

 • Fältledare, universitetet i Köln, Tyskland 2014 och 2016
  Fältkurs i vulkanologi, halvön Ardnamurchan (Skottland)

 • Field assistant, University of Glasgow, UK  2013 - 2017

Fältassistent, University of Glasgow, Storbritannien  2013–2017
Sedimentologi (Portencross och Arnamore Point, Skottland)

Sedimentologi och magmatisk petrologi (Arthur's Seat, Skottland)

Sedimentologi och strukturgeologi (St Monans, Skottland)

 • Funktionshinder service, University of Glasgow, Storbritannien  2013–2017
  Författare och läsare för elever med funktionsnedsättning

MASTERELEVER

Aimen Barghathi, Tektiter från den lybiska öknen(pågår), 2:e handledare

Liz Maria de Britto Pires Lobo,Geokemisk studie av spår och kritiska grundämnen i kolopis från Assarel porfyr-Cu-Au fyndighet, Bulgarien, 2022, granskare

Simon Pieslinger,Karaktär och utveckling av malmmineralisering i den Te-rika Enåsen Au-Cu fyndigheten, Mellansverige, 2022, granskare

Farhad Ali Shad,Spektroskopisk identifiering och karakterisering av ädelstensmineraler, 2021, 2:a handledaren

FORSKNINGSERFARENHET

 

 • Postdoktoral forskning, Uppsala Universitet, Geocentrum, Uppsala, Sverige 2020 - nu
  Struktur och tryckjustering av funktionella egenskaper hos kvasi-periodiska kristaller

 • Postdoctoral Research Associate High Pressure Mineral Physics, University of Edinburgh, School of Geosciences & Centre for Science at Extreme Conditions (CSEC), Edinburgh, Storbritannien 2017 - 2019
  Experimentella insikter i jordens djupa flyktiga cykel

 • Forskningsassistent, Université du Québec (UQAC), Kanada 2013
  Vulkanisk oro och förutbrottsprocesser

bottom of page