top of page

MICROMETEORITES PROJEKTET

Mikrometeoriter, som är mikroskopiska objekt som reser genom rymden inom solsystemet, genereras främst genom kollisioner bland små fasta kroppar, såsom asteroider, och genom avdunstning av isiga kroppar, såsom kometer, i dammskapande områden, som inkluderar Kuiper bältet, asteroidbältet och bortom. Dessa extraordinära partiklar utgör Zodiac molnet, som är synligt på klara månfulla nätter som Zodiacal ljus.

Mikrometeoriter är avgörande för att förstå solsystemets början och de geologiska processer som inträffade i dess tidiga stadier och ger unika möjligheter att undersöka protoplanetdiskens evolution. Cirka 40 000 ton mikrometeoriter når jordens atmosfär varje år och dominerar massflödet av extra-terrestriska material som ackumuleras på planeten. Trots att avlagringen av mikrometeoriter är allmänt förekommande och kontinuerlig över hela jorden, är diskriminering från jordiska partiklar, vare sig naturliga eller antropogena, en nödvändig faktor att beakta. De flesta mikrometeoriter som återvinns idag hämtas vanligtvis från djuphavsavlagringar, förutom prover i snö, is och lösa sediment som finns i polregioner och utgör fossiliserade mikrometeoriter som deponerades tidigare i jordens historia.

Nyligen upptäcktes naturligt bildade kvasidekorala kristaller på fragment från Khatyrka-meteoriten, vilket betecknar dem som en ny stabil form av materia som kan bildas och överleva i yttre rymden i miljarder år. Andra tidigare upptäckta kvasicrystal kandidater kommer från en stor mängd källor, inklusive Suizhou L6 k-kondrit, kolkornhaltiga diamantbärande meteoriten Hypatia, kometdammadeltiklar och en kosmisk sfärul som hittades i Nubiska öknen. Dessa sällsynta mineraler utgör bara en bråkdel av det potentiellt oändliga antalet nya kristaller av exceptionell strukturell komplexitet som ännu inte har upptäckts i Vintergatan och andra delar av Universum.

 

Mikrometeorit forskningsprojektet vid Uppsala Universitet syftar till att utveckla en ny fältinsamling metod för mikrometeoriter, skapa en ny samling av "moderna" och "fossiliserade" mikrometeoriter för forskningsändamål, genomföra detaljerade petrofysiska studier och få viktiga insikter i de parentala asteroidernas formations- och kolliderings historier samt identifiera viktiga geologiska processer som inträffade i proto-sol disk.

Earth and Space
bottom of page